تلفن : ۷۷۶۳۴۰۸۵ - سامانه ی پیام کوتاه : ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۲

موسسه خیریه ولی نعمتان

من، تو، ما معجزه میسازیم

آشنایی با موسسه

موسسه خیریه ولی نعمتان

من، تو، ما معجزه میسازیم

آشنایی با موسسه ولی نعمتان

موسسه خیریه ولی نعمتان

من، تو، ما معجزه میسازیم

آشنایی با موسسه ولی نعمتان

طرح امور داوطلبین (هواداران) در راستای ایجاد بستر مناسب برای آندسته از حامیانی که در موضوعات خدماتی قصد مشارکت و نذر استعداد و مهارتهاشان را دارند،موسسه ولی نعمتان اقدام به جذب نیروهای داوطلب با عنوان هوداران را نموده. در این نوع از حمایت هر فرد میتواند با هر استعداد و فراغت زمانی که دارد اعلام آمادگی کرده تا در مباحث مختلف از ایشان در جریان امور خیریه و خیررسانی به مستضعفین استفاده شود.